KODY SMS ZAMIAST LEGITYMACJI. TWóRCA KANARKA „HAKUJE” WERYFIKACJę TOżSAMOśCI

© Provided by Spider's Web Jak sprawdzić, czy pracownik banku jest tym, za kogo się podaje? SIUP ma to SMS-ową receptę. Kod jednorazowy może zadziałać też z innymi technologiami, np. z aplikacjami mobilnymi W trakcie #WarsawHacks jego zespół postanowił zmierzyć się z problemem służbowych legitymacji. Nie ufaj – sprawdzaj – mówi Michał Tajchert, współtwórca proj...

Source: