DłUGI PODATKOWE: FISKUS NIE WYRęCZY BYłEGO PREZESA Z JEGO OBOWIąZKóW

Członek zarządu powinien sam podjąć się wykazania przesłanki wyłączającej jego odpowiedzialność za długi podatkowe spółki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę byłej prezes spółki, na którą fiskus przeniósł odpowiedzialność za jej długi podatkowe.Fiskus uważał, że w sprawie zostały spełnione wszelkie przesłanki przeniesienia odpowiedz...

Source: